Never waste a good opportunity.

Kansen grijpen temidden van veranderende economische factoren en wereldwijde uitdagingen, de spreuk ‘Never waste a good opportunity’ blijft relevant nu markten groei kennen maar te maken hebben met inflatie, renteschommelingen en geopolitieke onzekerheden.

Lees meer

Korte feedback 2021 en vooruitblik op 2022

2021 is een zeer goed jaar gebleken op de financiële markten. Niet elke maand was positief, maar het volledige jaar wél. De mooie resultaten die we boekten, zijn dankzij de volgehouden strategie, vooral in de mindere maanden!

Lees meer

Zet uw centen aan het werk

Op weg naar een verzekerde toekomst! Professioneel vermogensadvies, indekking tegen fiscale maatregelen, vermogensoverdracht en veiligheid.

Lees meer