Wat wij aanbieden

Wat wij aanbieden is een PLAN om uw doelstelling van een comfortabel leven op alle momenten te kunnen waarborgen.

Op uw traject daar naar toe komen allerlei risico’s op u af. Die risico’s gaan wij eerst in kaart brengen.

Ze kunnen van materiële aard zijn, zoals je woning, investeringsvastgoed, auto’s, kunstcollecties, etc. Maar het kunnen evengoed risico’s omtrent uw dagelijkse leven, overlijden of beleggingsportefeuille zijn, die u zorgvuldig heeft opgebouwd. Dit alles moet eerst beschermd worden om uw doelstellingen uit uw PLAN te kunnen realiseren. Wij begeleiden u voor het volledige traject en worden uw ‘Trusted Advisor’.

Kris

  • Kris heeft een diploma Lic. Handels- en Financiële Wetenschappen op zak, nu ‘Master’ genoemd.
  • Hij heeft onder meer 10 jaar gewerkt voor de marktleider in vermogensverzekeringen in Luxemburg, eerst als consultant, later als Country Manager Belgium.
  • Kris richt zich op de opbouw, bescherming en overdracht van het vermogen van de klanten en van hun vennootschap.

Op linkedin kan je mijn werkervaring volgen

Tamara

  • Tamara is in het bezit van een diploma Graduaat Verzekeringen, nu ‘Bachelor’ genoemd.
  • Ze heeft haar volledige carrière gewerkt bij Aon, één van de grootste verzekeringsmakelaars wereldwijd en werkt sedert >10 jaar mee aan de uitbouw van het kantoor, meer specifiek gericht op de materiële bescherming van de goederen van de klant en van hun familie.

Expertise

Wij begeleiden u doorheen uw financieel leven met een PLAN. Tijdens uw rijkgevuld leven dienen zich momenten aan waarin u professionele tussenkomst nodig heeft om uw doelstellingen te realiseren. Specifieke risico’s vergen specifieke oplossingen.

Misschien wenst u uw partner te beschermen wanneer u er niet meer bent? Misschien wenst u als grootouder te sparen voor uw kleinkinderen? Misschien wenst u uw kunstcollectie te beschermen tegen diefstal? Misschien wenst u reeds een deel van uw vermogen door te geven aan de volgende generatie maar toch met controlebehoud en vruchtgebruik?

Elke casus vraagt een specifieke oplossing, al dan niet met begeleiding van een vermogensadvocaat.

Of u heeft een vennootschap met reserves die fiscaal vriendelijk kunnen geïnvesteerd worden voor de langere termijn?

Follow-up

Eenmaal een doelgericht plan is opgemaakt volgens de noden en behoeften van de klant, moet dit uiteraard opgevolgd en geactualiseerd worden. Wij doen dit bij u thuis of op kantoor volgens een vooraf uitgetekend traject.

Aanpak

Wij hebben gespecialiseerde software in huis die ons in staat stelt om uw risico’s, uw inkomen, uw pensioen, uw volledig vermogen (particulier en bedrijf, roerend en onroerend) en uw volledige uitgavenpatroon in kaart te brengen.

Aanpak

Aan de hand daarvan gaan we een specifiek plan uitwerken om uw doelstellingen te realiseren.

Op die manier gaat u in staat zijn om altijd comfortabel te kunnen genieten.

    Neem contact met ons op